Grafikon Judi organizacije - Dongguan Judi Printing & Packaging Co., Ltd.
Crni petak prodaja pozadina s elegantnom trgovačkom ženom i vrećama za kupovinu.Vektor

Judi Organizacijska shema

Grafikon tvorničke organizacije

radna shema